Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwan Düşegi

Umea

Diwan Düşegi Umea, üç adama çenli we iki adam uklap ýatan iki adam üçin gaty seksi, görüş ýeňil we ajaýyp divan düşegi. Apparat klassiki basmak ulgamy bolsa-da, munuň hakyky täzeligi, özüne çekiji mebel bölegi edýän seksi çyzyklardan we konturlardan gelýär.

Taslamanyň ady : Umea , Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : M3.

Umea  Diwan Düşegi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.