Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Garyşyk Bina

The Mall

Garyşyk Bina Söwda merkezi çölde ýerleşýär. Dizaýn ideýasy, daş-töweregine täsir etjek medeni we täjirçilik etrapçasyny döretmek üçin gurluşyk programmasyny dargatmaga esaslanýar. Toplum bilen birleşdirilen şäher giňişlikleri köp çäreleri öz içine alar we sebitdäki medeni gatnaşyklary baýlaşdyrar. Aýry-aýry ýapyk bina ýaly hereket etmegiň ýerine, tutuş sebitdäki köçe durmuşyny goldar. Toplumyň ýerleşişi, binalaryň ugry we fasad jikme-jiklikleri tebigy çeşmeleriň has netijeli ulanylmagyny üpjün etmek üçin döredildi.

Taslamanyň ady : The Mall, Dizaýnerleriň ady : Ekin Ç. Turhan - Onat Öktem, Müşderiniň ady : Ercan Çoban Architects & ONZ Architects.

The Mall Garyşyk Bina

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.