Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Mahabat Afişasy

Amal Film Festival

Mahabat Afişasy Afişa, festiwallarda şadyýan baýramçylykdan ylham aldy. Dizaýn, Ispaniýanyň baý medeniýetinde bar bolan tapawutlary gujaklamak we bellemek üçin döredildi. Ispaniýa öz taryhyna we şahsyýetine baý köp medeniýetli ýurt bolansoň, afişa ýewropalylar bilen araplaryň, musulmanlaryň we hristianlaryň arasyndaky umydy görkezmek üçin döredildi. Taslama Angliýanyň Londondaky Barnbruk studiýasynda taýýarlandy. Afişanyň dizaýny üçin 1 hepde gerek boldy. Ulanylýan reňkler, görnüşler we nyşanlar ispan we arap medeniýetleriniň kesişmesinden ylham aldy.

Taslamanyň ady : Amal Film Festival, Dizaýnerleriň ady : Lama, Rama, and Tariq Ajinah, Müşderiniň ady : Lama Ajeenah.

Amal Film Festival Mahabat Afişasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.