Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýokary Tehnologiýaly Bölek Satuw Dükany

Cyfer

Ýokary Tehnologiýaly Bölek Satuw Dükany Geljekde bölekleýin giňişlik interýerleri, edil häzirki ýaly bolşy ýaly, ýakymly söwda tejribesini öňe sürýän we satylýan önümiň görnüşine laýyk dizaýn edilmelidir. Cyfer, QR kody boýunça işlenip düzülen ýokary tehnologiýaly bölek satuw dükany. Tebigatda minimalist içki we daşarky dizaýn elementleri birleşip, geljekde garaşylýan önümiň güýjüni nygtaýan, akym derejesini ýokarlandyrmak we önümler bilen täsirleşmek islegini güýçlendirmek bilen baglanyşykly päsgelçilikler bilen üznüksiz akýan gurşawy emele getirýär.

Taslamanyň ady : Cyfer, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines Dalia Sadany Creations.

Cyfer Ýokary Tehnologiýaly Bölek Satuw Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.