Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýakymly Gap

Ajorí

Ýakymly Gap Ajori, dürli tagamlary, ysly zatlary we ýakymly yslary guramak we saklamak, her ýurduň dürli aşpezlik däplerini kanagatlandyrmak we laýyklaşdyrmak üçin döredijilikli çözgütdir. Onuň ajaýyp organiki dizaýny ony heýkeltaraş bölek edýär, netijede stoluň töwereginde söhbetdeşlik başlangyjy hökmünde görkezmek üçin ajaýyp bezeg bolýar. Paket dizaýny, sarymsak derisinden ylham alýar we eko-gaplamanyň ýeke-täk teklibine öwrülýär. Ajori, tebigat tarapyndan ylhamlanan we tutuşlygyna tebigy materiallardan ýasalan planeta üçin ekologiýa taýdan arassa dizaýn.

Taslamanyň ady : Ajorí, Dizaýnerleriň ady : Carlos Jimenez and Pilar Balsalobre, Müşderiniň ady : photoAlquimia .

Ajorí Ýakymly Gap

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.