Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

Pharmacy Gate 4D

Korporatiw Arhitektura Düşünjesi Döredijilik düşünjesi, media platformasyny döredýän material we material däl komponentleriň utgaşmagyna esaslanýar. Bu platformanyň merkezi nokady, ýüzýän DNK zolagynyň golografiki diagrammasy görkezilen abstrakt alhimiýa äýneginiň nyşany hökmünde ulaldylan jam bilen häsiýetlendirilýär. Aslynda “Durmuş üçin wada” şygaryny görkezýän bu DNK gologrammasy haýal aýlanýar we simptomsyz adam organizminiň ýaşaýşynyň aňsatlygyny görkezýär. Aýlanýan DNK gologrammasy diňe bir ýaşaýyş akymyny däl, eýsem ýagtylygyň we ýaşaýşyň arasyndaky baglanyşygy hem görkezýär.

Taslamanyň ady : Pharmacy Gate 4D, Dizaýnerleriň ady : Peter Stasek, Müşderiniň ady : Abbott - A Promise for Life.

Pharmacy Gate 4D Korporatiw Arhitektura Düşünjesi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.