Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişalar

Disease - Life is Golden

Afişalar Bu taslama, sosial ýagdaýy adaty bolmadyk görnüşde suratlandyryp we tomaşaçylara dostlukly täsir edip biljek käbir düşünjeleri döretmek isleginden döräpdir. Yzdaky pikir, keseli kabul etmek we olary görmegeý we gyzykly etmek. Kesel erbet zat, ýöne başgaça görüp bolýardy.

Taslamanyň ady : Disease - Life is Golden, Dizaýnerleriň ady : Giuliano Antonio Lo Re, Müşderiniň ady : Giuliano Antonio Lo Re & Matteo Gallinelli.

Disease - Life is Golden Afişalar

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.