Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

100 Bites Dessert

Restoran Dizaýn mowzugy, grafiki portretler, diş modelleri, meşhurlaryň baş wizuallary, her bir müşderiniň tagamyny güýçlendirmek üçin esasy aýratynlyklardyr. Ajaýyp goňur we ak grafiki potolokdan başlap, ak super grafiki diwara, tertipli öndürilen önüm ekrany diwaryna, dürli onýyllyklary görkezýän 100 sany dişleme nyşany bilen bilelikde baý dizaýn edilen gara gülkünç tagam bulaşdyrýar.

Taslamanyň ady : 100 Bites Dessert, Dizaýnerleriň ady : Danny Chan, Müşderiniň ady : Beige Design Ltd..

100 Bites Dessert Restoran

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.