Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölekleýin Içerki Dizaýn

Hiveometric - Kuppersbusch Showroom

Bölekleýin Içerki Dizaýn Müşderi markany gowy görkezmek üçin döredijilik dizaýnyny gözleýär. 'Hiveometrik' ady, esasy düşünjäni aýdýan we dizaýny göz öňüne getirýän 'uýa' we 'geometrik' iki sözden emele gelýär. Dizaýn, ary şekilli elektrik merkezi bolan markanyň gahryman önüminden ylham alýar. Ary ballary, diwar we potolok aýratynlyklary ýaly göz öňüne getirilen çylşyrymly geometrik görnüşleri üznüksiz birleşdirýär we birleşdirýär. Çyzyklar näzik we arassa, netijede çäksiz hyýal we döredijiligi alamatlandyrýan häzirki zaman görnüşi ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : Hiveometric - Kuppersbusch Showroom, Dizaýnerleriň ady : Alain Wong, Müşderiniň ady : .

Hiveometric - Kuppersbusch Showroom Bölekleýin Içerki Dizaýn

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.