Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat Programmalary

genuse

Sagat Programmalary “Tritime”, “Fortime”, “Timegrid”, “Timinus”, “Timechart”, “Timenine” “I Watch” enjamy üçin ýörite oýlanyp tapylan sagat programmalarydyr. Programmalar özboluşly, ýönekeý we estetiki, geljekki etnikden başlap, ylym stiline çenli sanly söwda görnüşine çenli. Watchhli gözegçilik meýdançalarynyň grafikasy 9 reňkde bar - “I Watch” reňk kolleksiýasyna laýyk gelýär. Indi döwrümizi görkezmegiň, okamagyň we düşünmegiň täze usuly üçin ajaýyp pursat. www.genuse.eu

Taslamanyň ady : genuse, Dizaýnerleriň ady : Albert Salamon, Müşderiniň ady : genuse.

genuse Sagat Programmalary

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.