Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Qr Kod Stikeri

Marketplace on the Move

Qr Kod Stikeri Awtoulagyňyzy hemme ýerde satmagyň täze usuly! Diňe www. !! Satyn alyjy üçin Satyjynyň awtoulag dükanlarynda dükanlarda, kofe dükanlarynda, binalarda we ş.m. görýän QR koduny gözden geçiriň, awtoulag jikme-jikliklerine derrew girip bilersiňiz. Satyja jaň ediň we barlaň. Hemmesi birden ikiňiziň bolýan ýeriňizde bolup geçdi !!!

Taslamanyň ady : Marketplace on the Move, Dizaýnerleriň ady : Krungsri Auto, Müşderiniň ady : Krungsri Auto.

Marketplace on the Move Qr Kod Stikeri

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.