Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

loop-сhair

Oturgyç Bu oturgyjyň pikiri, gollary emele getirmek üçin egrilen gönüburçluk kesilen aýlawy görenimde kelläme geldi. Demir bölekleri boltlar bilen agaç aýaklara birikdirilýär we oturgyjyň arka we oturgyjy aç-açan plastmassadan ýasalýar. Bu üç dürli materialyň baglanyşygy ýeňillik hyýalyny berýär.

Taslamanyň ady : loop-сhair , Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

loop-сhair  Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.