Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Döredijilik Ofisiniň Içerki Dizaýny

Reckitt Benckiser office design

Döredijilik Ofisiniň Içerki Dizaýny Müşderiniň haýyşy, üznüksiz, açyk we döwrebap ofisi meýilleşdirmekdi. Yşyklandyryşyň gaty gowydygyny we ähli ajaýyp ýerlerden optiki peýdalanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Naharhana we açyk aşhana bölümi, işgärlere moda kofe dükanyny duýmaga synanyşdyk. “RB” ýaş topary, ýokary gurşaw we kompaniýanyň marka reňkleri bilen tanyşdyrylandan soň, köçe sungat stiliniň içerki dizaýnyna biragyzdan ses berildi.

Taslamanyň ady : Reckitt Benckiser office design, Dizaýnerleriň ady : Zoltan Madosfalvi, Müşderiniň ady : .

Reckitt Benckiser office design Döredijilik Ofisiniň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.