Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýapon Restorany

Moritomi

Ýapon Restorany Japaneseapon aşhanasyny hödürleýän “Moritomi” restoranynyň dünýä mirasy Himeji galasynyň ýanyna göçürilmegi materializm, görnüş we adaty binagärlik düşündirişiniň arasyndaky baglanyşyklary öwrenýär. Täze giňişlik, gala daş berkitme nagşyny dürli materiallarda gödek we ýalpyldawuk daşlar, gara oksid bilen örtülen polat we tatami mata ýaly köpeltmäge synanyşýar. Ownuk rezin bilen örtülen şygyrlardan ýasalan pol, gala çukuryny görkezýär. Ak we gara iki reňk daşardan suw ýaly akýar we kabul edilen zalda agaç panjara bilen bezelen gapydan geçýär.

Taslamanyň ady : Moritomi, Dizaýnerleriň ady : Tetsuya Matsumoto, Müşderiniň ady : Moritomi.

Moritomi Ýapon Restorany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.