Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Programma

Ttmm-s for Fitbit Versa

Programma Fitbit Versa programmasy üçin Ttmm-s, aýlyk abuna meýilnamasynda howa aýratynlygy bilen enjamlaşdyrylan sagat ýüzleriniň ýygyndysyny hödürleýär. Programma dört kategoriýada sagat ýüzlerini görkezýär: Analoglar, Sanlar, Abstrakt we Bir gezek. Programma, berlen sagat ýüzüni nädip işletmelidigi barada ähli zerur maglumatlar bilen birlikde bir sagat ýüz dizaýnyna aýdyň görünýär. Sagat ýüzleriniň goşmaça iki görnüşi bar: howa ýagdaýy we howanyň hili we ýörite howa duýduryşlary. Duýduryşlar planetamyzda howanyň üýtgemegi netijesinde garaşylmadyk howa şertlerine taýyn bolmaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Ttmm-s for Fitbit Versa, Dizaýnerleriň ady : Albert Salamon, Müşderiniň ady : TTMM Sp. z o.o..

Ttmm-s for Fitbit Versa Programma

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.