Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Italýan Senet Piwo

East Side

Italýan Senet Piwo Italiýanyň merkezindäki kiçijik şäherçede bir senet piwo, her piwo hekaýasy bar, her bir hekaýa öz ýazgysynda aýdylýar. Kollaage usuly owadan we köptaraply bolmak bilen birlikde, önümiň şahsyýetini görkezýän käbir wizual elementleri, adyň manysyna salgylanmak, piwo tipologiýasyna we düzümine girizmäge mümkinçilik berýär. Korporatiw şahsyýeti aňladýan logotip dizaýny, ýönekeý görnüşe esaslanýar. Bu şekil, bellikleriň çyzgylarynda we reňkli we geraldiki aýratynlaşdyrma ulanyp, her piwo nyşany ulgamynda köpeldildi.

Taslamanyň ady : East Side, Dizaýnerleriň ady : Roberto Terrinoni, Müşderiniň ady : Roberto Terrinoni.

East Side Italýan Senet Piwo

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.