Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölek Ýeriň Içerki Dizaýny

Studds

Bölek Ýeriň Içerki Dizaýny “Studds Accessories Ltd” iki tigirli kaskalary we esbaplary öndüriji. Adatça kaska kaskalary köp markaly söwda nokatlarynda satylýar. Şeýlelik bilen, özüne laýyk marka şahsyýetini döretmeli boldy. D'art, önümiň wirtual hakykaty, interaktiw duýgur displeý stollary we kaskany arassalaýjy maşynlar we ş.m. ýaly innowasion duýgur nokatlary öz içine alýan dükany konseptuallaşdyrdy, müşderileriň bölekleýin syýahatyny alyp, köp sanly müşderini özüne çeken kaska we esbaplar dükanyny öwrenýär. indiki derejä çykar.

Taslamanyň ady : Studds, Dizaýnerleriň ady : D'ART PVT LTD, Müşderiniň ady : Studds.

Studds Bölek Ýeriň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.