Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Marka Dizaýny

EXP Brasil

Marka Dizaýny “EXP Brasil” markasynyň dizaýny kompaniýalaryň agzybirlik we hyzmatdaşlyk ýörelgelerinden gelýär. Tehnologiýa bilen dizaýnyň arasyndaky garyndyny ofis durmuşynda bolşy ýaly öz taslamalarynda ulanmak. Tipografiýa elementi bu kompaniýanyň birleşmesini we güýjüni görkezýär. X harpy dizaýny berk we birleşdirilen, ýöne gaty ýeňil we tehnologiki. Bu söwda markasy, adamlary we dizaýny birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde, tehnologiki, ýeňil we ygtybarly, hünärmen we şahsy birleşdirýän polo positiveitel we otrisatel giňişlikde studiýa durmuşyny aňladýar.

Taslamanyň ady : EXP Brasil, Dizaýnerleriň ady : Mateus Matos Montenegro, Müşderiniň ady : EXP Brasil.

EXP Brasil Marka Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.