Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Modully Komposter

Orre

Modully Komposter Hasaplamalara görä, ortaça maşgalada kompostlamak üçin amatly material ähli galyndylaryň 40% -ini tutýar. Kompost saklamak ekologiki durmuşyň sütünlerinden biridir. Az galyndy öndürmäge we organiki ösümlikler üçin gymmatly dökün öndürmäge mümkinçilik berýär. Taslama ownuk ýerlerde gündelik ulanmak üçin döredildi we endikleri üýtgetmegi maksat edinýär. Modulirlemegiň kömegi bilen az ýer tutýar we köp mukdarda galyndylary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Komposter gurluşy kompostyň gowy kislorodlaşmagyny kepillendirýär we uglerod süzgüji ysdan goraýar.

Taslamanyň ady : Orre, Dizaýnerleriň ady : Adam Szczyrba, Müşderiniň ady : Academy od Fine Arts in Katowice.

Orre Modully Komposter

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.