Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyra

vanory Estelle

Çyra Estelle silindr görnüşli, elde ýasalan aýna korpus görnüşinde nusgawy dizaýny dokma çyrasyna üç ölçegli yşyklandyryş effektini döredýän innowasiýa yşyklandyryş tehnologiýasy bilen birleşdirýär. Lightagtylyk keýpini emosional tejribä öwürmek üçin bilkastlaýyn döredilen Estelle, çyra ýa-da smartfon programmasyndaky sensor paneli arkaly dolandyrylýan dürli reňkleri we geçişleri döredýän çäksiz dürli statiki we dinamiki keýpleri hödürleýär.

Taslamanyň ady : vanory Estelle, Dizaýnerleriň ady : Chris Herbold, Müşderiniň ady : vanory.

vanory Estelle Çyra

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.