Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bar

PJB Nishiazabu

Bar Polat we daşlar keseligine we dikligine aň-düşünje ulanmak we nepis nagyşlar bilen üpjün etmek ýaly ýokary çylşyrymly usuly aňlatmak üçin materiallar üçin ulanylýar. Biz ýokary hilli agaç, deri we mata üpjün etdik, müşderileriň hakykatdanam baryp biljek ýerlerinde ýygy-ýygydan ulanýardyk. Aýna bilen örtülen gaplanan diwar we tötänleýin ýerleşdirilen aýna tekjeleriniň hemmesi kiçi meýdany ulaltmagyň täsirli usullaryna eýedir. Bar hasaplaýjy üçin howada we tekjelerde ýüzýän ýaly görünýän çilimler adatdan daşary atmosferany artdyrar.

Taslamanyň ady : PJB Nishiazabu, Dizaýnerleriň ady : Aiji Inoue, Müşderiniň ady : PJB Nishiazabu.

PJB Nishiazabu Bar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.