Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran We Bar

Kopp

Restoran We Bar Restoranyň dizaýny müşderiler üçin özüne çekiji bolmaly. Içerki dizaýn täze geljek tendensiýalary bilen täze we özüne çekiji bolmaly. Adaty däl materiallary ulanmak, müşderileri bezeg bilen gyzyklandyrmagyň bir usulydyr. Kopp bu pikir bilen döredilen restoran. Goerli Goan dilinde Kopp bir stakan içgini aňladýar. Içgini stakanda garyşdyrmak arkaly emele gelen “Whirlpool” bu taslama düzülende düşünje hökmünde göz öňüne getirildi. Onda modul döredýän nagyşlary gaýtalamagyň dizaýn pelsepesi şekillendirilýär.

Taslamanyň ady : Kopp, Dizaýnerleriň ady : Ketan Jawdekar, Müşderiniň ady : Kopp.

Kopp Restoran We Bar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.