Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Üçin

Morph

Hammam Üçin Morf, hammam mebelleri babatynda özboluşly dizaýn. Esasy pikir, tebigy görnüşi gündelik şäher durmuşyna girizmekdi. Waşbasin, suw damjasy onuň üstüne düşende lotos görnüşine eýe. Kir ýuwulýan çüýşäniň görnüşi ähli tarapdan asimmetrikdir. Örän döwrebap. Bu ýuwulýan gap, materialyň belli bir gurluşyny we gurluşyny almak üçin poliester rezinden we käbir goşmaça goşundylardan ýasalýar. Bu materialy zaýalamak gaty kyn we himiki maddalara we çyzylmalara çydamly.

Taslamanyň ady : Morph, Dizaýnerleriň ady : Dimitrije Davidovic, Müşderiniň ady : Dimitrije Davidovic.

Morph Hammam Üçin

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.