Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Su Zhou

Ýaşaýyş Jaýy Gündogar we günbatar medeniýetiniň bitewi garyndysyny gözleýän bolsaňyz, bu mysal. Bu taslama, gündogar atmosferasyny we halkara durmuş ýörelgesini öz içine alýan sebitiň taryhy medeniýetini häzirki döwür bilen baglanyşdyrdy. Şeýlelik bilen, iň moda italýan eşigini geýýärsiňizmi ýa-da Suzhou Çongsam, kosmosa gabat gelýär.

Taslamanyň ady : Su Zhou, Dizaýnerleriň ady : Guoqiang Feng and Yan Chen, Müşderiniň ady : Feng and Chen Partners Design.

Su Zhou Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.