Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Urban Oasis

Ýaşaýyş Jaýy Taslama, ýaşaýjylary bilen aragatnaşyk saklamak üçin ýaşaýyş gurşawyny emele getirýär we ýaşaýyş durmuşyny gaýtalaýar. Kosmos paýlanyşyny täzeden düzmek bilen, bitarap giňişlik we maşgala agzasynyň durmuşy we dürli şahsyýetleriniň gatnaşýan çatrygy hökmünde araçy koridor döredilýär. Bu taslamada ýaşaýjylaryň şahsy gahrymanlary dizaýnyň açarydyr we kosmosa çuňňur ornaşyp, bu taslamanyň esasy dizaýn pelsepesi bilen rezonanslaşýar. Şonuň üçin bu ýaşaýyş jaýy içerki ýaşaýyş durmuşyny goşmak bilen ýaşaýyş durmuşyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Urban Oasis, Dizaýnerleriň ady : Ya Chieh Lin and Shih Feng Chiu, Müşderiniň ady : Urban Shelter Interiors Ltd..

Urban Oasis Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.