Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Baýrak Gowşurylyşy

Awards show

Baýrak Gowşurylyşy Bu dabaraly sahna özboluşly görnüş bilen döredilip, aýdym-saz şüweleňiniň we birnäçe dürli baýrak gowşurylyşynyň çeýeligini talap etdi. Toplum bölekleri bu çeýelige goşant goşmak üçin içerde yşyklandyryldy we sergi wagtynda uçýan toplumyň bir bölegi hökmünde uçýan elementleri öz içine aldy. Bu, girdeji gazanmaýan gurama üçin tanyşdyryş we ýyllyk baýrak gowşurylyş dabarasy boldy.

Taslamanyň ady : Awards show, Dizaýnerleriň ady : Scientology Media Productions, Müşderiniň ady : SMP Sets & Props.

Awards show Baýrak Gowşurylyşy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.