Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
El Basmak

Kwik Set

El Basmak Köp maksatly deri el basyşy, gündelik deri ussalarynyň durmuşyny ýönekeýleşdirýän we kiçi ýeriňizden peýdalanýan içgin, ähliumumy döredilen maşyn. Ulanyjylara deri, yz / nagyş dizaýnlaryny kesmäge we 20 sany goşmaça ýöriteleşdirilen öl we adapterli enjamlary goýmaga mümkinçilik berýär. Bu platforma ýerden ýokary derejeli önüm hökmünde döredildi.

Taslamanyň ady : Kwik Set, Dizaýnerleriň ady : Erik Christopher DeMelo, Müşderiniň ady : IVAN Leathercraft Co. LTD.

Kwik Set El Basmak

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.