Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Dizaýny

AS & Palitra

Sergi Dizaýny AS & PALITRA stendiniň esasy maksady, MosBuild 2016 sergisinde kompaniýanyň önümleriniň diwar kagyzyny içerki bezeg elementi hökmünde hödürlemek. Stendiň estetiki düşünjesiniň esasy elementi pergola. Üçek şöhleleriniň ujy stendiň daşynda ýerleşdirilip, içerki görnüşe öwrülişiň hyýalyny döredýär. Arçalar we şöhleler bilen gurnalan stendiň meýdany, diwar kagyzlary bilen diwar bölekleri we açyklygyň täsirini döredýär.

Taslamanyň ady : AS & Palitra, Dizaýnerleriň ady : Viktor Bilak, Müşderiniň ady : EXPOLEVEL.

AS & Palitra Sergi Dizaýny

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.