Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Afişa

County Fair Charity Fundraiser

Afişa Düwnük keseline garşy kokteýller, peýdalanýanlar üçin haýyr-sahawat ýygnamak üçin her ýyl ýygnamak çäresini geçirýär. 2015-nji ýyldaky wakanyň mowzugy etrap ýarmarkasy boldy. Bu iki reňkli ýüpek ekranly afişa şäheriň töwereginde asyldy we myhmanlary inedördül tans öwrenmäge we gowy sebäp bilen içegäni gyzdyrýan kokteýlleri içmäge çagyrdy. Dizaýn, Bandana üzüm indigo salgylanýar we habardarlyk lentasynyň nyşanyny çap edýär.

Taslamanyň ady : County Fair Charity Fundraiser, Dizaýnerleriň ady : Kathy Mueller, Müşderiniň ady : Kathy Mueller.

County Fair Charity Fundraiser Afişa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.