Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sowadylan Peýnir Trolleýi

Keza

Sowadylan Peýnir Trolleýi Patrik Sarran 2008-nji ýylda Keza peýnir trolleýini döretdi. Ilki bilen gural, bu trolleý nahar iýýänleriň bilesigelijiligini hem ýokarlandyrmalydyr. Bu, senagat tigirlerine gurnalan, laklanan agaçdan ýasalan gurluş arkaly gazanylýar. Paneli açyp, içerki tekjelerini ýerleşdireniňde, araba ýetişen peýnirleriň uly görkeziş tablisasyny açýar. Bu basgançakdan peýdalanyp, ofisiant degişli beden dilini kabul edip biler.

Taslamanyň ady : Keza, Dizaýnerleriň ady : Patrick Sarran, Müşderiniň ady : QUISO SARL.

Keza Sowadylan Peýnir Trolleýi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.