Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw We Spirtli Äýnek

Primeval Expressions

Suw We Spirtli Äýnek Egumurtga şekilli hrustal äýnek. Simpleönekeý damja witreus suwuklygy, tebigy obýektiw, materiallary oýlanyşykly ýerleşdirmek arkaly durnuklylygyny saklamak bilen, tegelekligine şatlyk bilen çaýkanýan hrustal äýneklerde düşürilýär. Olaryň sarsmagy rahat we gyzykly atmosfera döredýär. Aýnalar tutulanda palma bilen laýyk gelýär. Softumşak dizaýn edilen, hoz ýa-da ksilitden elde ýasalan ussalar - gadymy agaç. Üç ýa-da on äýnek üçin ellips şekilli hoz gaplary we barmak iýmit çüýşesi bilen doldurylýar. Gap-gaçlar elliptik görnüşi sebäpli aýlanýar.

Taslamanyň ady : Primeval Expressions, Dizaýnerleriň ady : Mateja Krasovec Pogorelcnik, Müşderiniň ady : Stories Design.

Primeval Expressions Suw We Spirtli Äýnek

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.