Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ünsi

Thor

Ünsi Thor, Ruben Saldana tarapyndan döredilen, ýokary akymly (4,700 Lm çenli), bary-ýogy 27W-dan 38W çenli (modele baglylykda) sarp edilýän we diňe passiw ýaýramagy ulanýan optimal ýylylyk dolandyryşy bilen dizaýn. Bu, “Thor” -y bazardaky özboluşly önüm hökmünde tapawutlandyrýar. Sürüjiniň yşyk goluna birikdirilendigi sebäpli, Thor öz synpynda ykjam ölçeglere eýe. Onuň köpçülik merkeziniň durnuklylygy, ýoluň egilmegine sebäp bolmazdan, islän Thor gurmaga mümkinçilik berýär. Thor, ýagty akymyň güýçli zerurlygy bolan gurşaw üçin LED yşyk çyrasydyr.

Taslamanyň ady : Thor, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Rubén Saldaña - Arkoslight.

Thor Ünsi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.