Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Asma Lampa

Spin

Asma Lampa Ruben Saldana tarapyndan taýýarlanan aýlaw, aksenti yşyklandyrmak üçin asylan LED çyradyr. Esasy setirleriniň minimalistik aňlatmasy, tegelek geometriýasy we görnüşi, Spine owadan we sazlaşykly dizaýny berýär. Alýuminiýde öndürilen bedeni, ýylylyk geçiriji hökmünde hereket edip, ýeňil we yzygiderliligi üpjün edýär. Onuň ýalpyldawuk potolok bazasy we ultra inçe datçigi howa ýüzüş duýgusyny döredýär. Ak we ak reňkde bar, Spin barlara, hasaplaýjylara, vitrinlere ýerleşdirilmegi üçin ajaýyp yşykdyr ...

Taslamanyň ady : Spin, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Rubén Saldaña - Arkoslight.

Spin Asma Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.