Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çäkli Neşir Edilen Futbolka

Sneaker Freaker

Çäkli Neşir Edilen Futbolka Pitsa gutularyndan ylham aldy. Eskjunyň wezipesi, Germaniýanyň aýakgap magazineurnaly “Sneaker Freaker” üçin ilkibaşda döredilen çäkli futbolkany çap etmekdi. Paket elýeterli, ýöne salkyn, elde ýasalan we şahsy duýgy bilen daşky gurşawa laýyk bolmalydy. Internetde hemme ýerde bar bolan karton gutulary satyn aldylar we logotipiň güýjüni ýokarlandyrmak üçin tonal bahalary we güýçli gyzyl reňk bilen dizaýny düzdüler. Analog usullary häzirki zaman tipografiýasy we illýustrasiýalar bilen birleşdirmek, bu üýtgeşik görnüşe eýe bolýar.

Taslamanyň ady : Sneaker Freaker, Dizaýnerleriň ady : eskju · Bretz & Jung, Müşderiniň ady : Sneaker Freaker, Germany.

Sneaker Freaker Çäkli Neşir Edilen Futbolka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.