Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

La Chaise Impossible

Oturgyç Özüne çekiji arassa dizaýn. "Mümkin däl oturgyç" diňe iki aýakda dur. Bu ýeňil; 5-10 Kg. Şeýle-de bolsa, 120 Kg. Önümçilik ýönekeý, owadan, ygtybarly, baky, poslamaýan, nurbat we dyrnak ýok. Birnäçe pozisiýa we dürli ulanylyş üçin modully, bir sungat eseri, gaty daş, baky dowam etmek üçin gaty agaçdan we alýumin turbadan ýasalan, gyzykly, düýbünden gaýtadan işlenip bilinýän we ekofriendiki taýdan gyzykly. (Gurluşy plastmassa, metal ýa-da köpçülik ýerleri üçin beton ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner. Dokma ýa-da deri oturgyç)

Taslamanyň ady : La Chaise Impossible, Dizaýnerleriň ady : Enrique Rodríguez "LeThermidor", Müşderiniň ady : LeThermidor.

La Chaise Impossible Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.