Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bluetooth Sagady

Knotch

Bluetooth Sagady Adamlar günde 150 gezekden gowrak telefon barlaýarlar. Häzirki wagtda döredilen akylly sagatlar sagadyň içinde başga bir ykjam enjam. “Akira Samson Design” -yň “Düwürtigi”, ulanyja telefon bilen Bluetooth birikmesinden habarnamalary / sypdyrylan habarnamalary almaga we titremäniň seslenmesini bermäge mümkinçilik berýän akylly sagatdyr. “Düwürtik” oňat görünýän we ulanyjy üçin amatly ulanyjy interfeýsine eýe. “Düwürtik” tygşytly sagat, şonuň üçin moda tendensiýalaryna eýermek we tehnologiýany ösdürmek isleýän ýaşlar aňsatlyk bilen satyn alyp bilerler.

Taslamanyň ady : Knotch, Dizaýnerleriň ady : Akira Deng, Samson So, Müşderiniň ady : Akira Samson Design.

Knotch Bluetooth Sagady

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.