Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Heýkeltaraş Skameýkasy

Metric - Ganic

Heýkeltaraş Skameýkasy Metrik-Ganik Çen bilen siwilizasiýanyň bilimlere nähili täsir edýändigi we adamlaryň medeniýeti we taryhy döretmek üçin eartheri nähili emele getirendigi baradaky düşünjäni öwrenýär - bu obýektiw arkaly heýkeltaraş skameýkasy tebigy we matematiki nagyşlary öwrenmek arkaly öwrenilýär. Organiki däl we organiki görnüşleri tapawutlandyrýan agaçlaryň origami görnüşi, tokaýyň we ýeri aňladýan ak dubyň tebigy dänesi bilen tapawutlanýan matematiki hasaplamalara esaslanýan adam biliminiň beýanydyr.

Taslamanyň ady : Metric - Ganic, Dizaýnerleriň ady : Webber (Ping-Chun) Chen, Müşderiniň ady : 'Make It' Exhibition, Victoria University, New Zealand.

Metric - Ganic Heýkeltaraş Skameýkasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.