Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Galplyk We Kofe

Cavendish & Harvey

Galplyk We Kofe Däp-dessur bilen döwrebaplygyň arasyndaky deňagramlylyk. Maksat, ýokary hilli konditer önümlerini öndüriji hökmünde özüni täzeden gurýan innowasiýa kompaniýasy üçin özboluşly önüm diapazonyny dizaýn etmekdi. Çözgüdi gaty gaplanan we gyzgyn folga we asylly ýokary ýalpyldawuk görnüş bilen çap edilýär. Surat düşünjesi, nusgawy pralinleriň stili bilen ylham aldy. Youngeraş we has döwrebap maksatly toparlara reňkler we gowşadylan tipografiýa serediler. Gabriel dizaýn topary deňagramlylyk hereketini özleşdirdi we müşderi satuwyň ýokarlanmagyndan hoşal.

Taslamanyň ady : Cavendish & Harvey, Dizaýnerleriň ady : Bettina Gabriel, Müşderiniň ady : gabriel design team.

Cavendish & Harvey Galplyk We Kofe

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.