Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Stendi

Onn Exhibition

Sergi Stendi Onn, medeni baýlyk ussatlarynyň üsti bilen häzirki zaman dizaýnlary bilen garyşýan ýokary hilli önüm. Onnyň materiallary, reňkleri we önümleri adaty gahrymanlary parlak tagam bilen ýagtylandyrýan tebigatdan ylham alýar. Sergi stendi, önümler bilen bilelikde öwülýän materiallary ulanyp, sazlaşykly sungat eseri bolmak üçin tebigatyň sahnasyny köpeltmek üçin guruldy.

Taslamanyň ady : Onn Exhibition, Dizaýnerleriň ady : Shinjae Kang, Heeyoung Choi, Müşderiniň ady : Onn.

Onn Exhibition Sergi Stendi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.