Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Elektrik-Trike

Lecomotion

Şäher Elektrik-Trike Ekologiýa taýdan arassa we täzelikçi, LECOMOTION E-trike, höwürtgelenen söwda arabalary bilen ylhamlanan elektrik kömekçi tigirdir. “LECOMOTION E-trikes” şäher welosiped paýlaşmak ulgamynyň bir bölegi hökmünde işlemek üçin niýetlenendir. Ykjam saklamak üçin bir-biriniň içinde höwürtge döretmek we ylgaýan yzky gapy we aýrylyp bilinýän kran toplumy arkaly bir wagtyň özünde köpleri ýygnamagy we hereket etmegi aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenendir. Pedaling kömegi berilýär. Goldaw batareýasy bilen ýa-da bolmasa, adaty welosiped hökmünde ulanyp bilersiňiz. Alsoük, şeýle hem, 2 çagany ýa-da bir uly adamy daşamaga mümkinçilik berdi.

Taslamanyň ady : Lecomotion, Dizaýnerleriň ady : Natacha Lesty, Müşderiniň ady : Lesty design.

Lecomotion Şäher Elektrik-Trike

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.