Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly

Fallen Bird

Kofe Stoly Edil Imanuel Kant ýaly, men işime ruh berýän estetiki pikirden başlaýaryn. Men hemişe öz ýolum bilen gidýärin: içgin, duýgur we belli bir mowzuga gatnaşýan. kesil. Taburlaryň, stollaryň we ş.m. dizaýn bolup hyzmat edip biljek, ýöne şekillendiriş sungaty hökmünde işleýän abstrakt geometrik birliklere gaýtadan işlenip bilinýän dürli görnüşleri distillendirýär.

Taslamanyň ady : Fallen Bird, Dizaýnerleriň ady : André Verroken, Müşderiniň ady : Studio Verroken for GESQUIERE & VERROKEN bvba.

Fallen Bird Kofe Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.