Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Goşa Ýuwulýan

4Life

Goşa Ýuwulýan 4Life Double washbasin, berk görnüşi we işleýşi bilen hammamda öz ornuny alýar. Kir ýuwýan gap, ulanyjysyna önümi bir wagtyň özünde ýeke basseýn we goşa basseýn hökmünde ulanmaga mümkinçilik bermek üçin niýetlenendir. Basseýniň ýekeje ulanylyşynda önüm uly tekjäni üpjün edýär; goşa basseýn ulanylanda tekjesi ýatyrylýar we täze howdanlar emele gelýär we bu howuzy bir wagtyň özünde iki adam ulanyp biler. Tekst tarapyny ýatyrmak bilen, indi ulanylmaýan tekjäni, talap edilende berilýän gurnama elementleri bolan hammam mebellerinde tekje hökmünde ulanyp bolýar.

Taslamanyň ady : 4Life, Dizaýnerleriň ady : SEREL Seramic Factory, Müşderiniň ady : Matel Hammadde San. ve Tic A.S.

4Life Goşa Ýuwulýan

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.