Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gämi Dolandyryş Ulgamy

GE’s New Bridge Suite

Gämi Dolandyryş Ulgamy GE-iň modully gämi dolandyryş ulgamy, uly we ýeňil gämilere laýyk bolup, içgin gözegçilik we aýdyň wizual seslenme üpjün edýär. Täze ýerleşiş tehnologiýasy, hereketlendiriji dolandyryş ulgamlary we gözegçilik enjamlary gämileri çäklendirilen ýerlerde takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde çylşyrymly el dolandyryşlary täze sensor ekran tehnologiýasy bilen çalşylanda operatora edilýän stressi azaldýar. Düzülip bilinýän ekran şöhlelenmeleri azaldýar we ergonomikany optimizirleýär. Conshli konsollarda gödek deňizlerde ulanmak üçin birleşdirilen tutawaçlar bar.

Taslamanyň ady : GE’s New Bridge Suite, Dizaýnerleriň ady : LA Design , Müşderiniň ady : GE.

GE’s New Bridge Suite Gämi Dolandyryş Ulgamy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.