Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana

Sheraton Bursa

Myhmanhana Animasiýa myhmanhananyň her bir bölegine ýol görkezýän giň gerimli model bolmalydyr. Lobbi, konferensiýa otaglary, esasy restoran, Fitnes we spa merkezi, türk hammamy we VIP türk hammamlary, massa rooms otaglary ýaly dürli umumy ýerler , ýerine ýetiriji otag, howuz, dynç alyş otaglary we üstesine-de adaty otaglar, otaglar, prezident otagy 4 aýda modellendi. Modelhli modellenen ýerler altmyş günüň dowamynda 6750 kadrdan 4,30 sekuntlyk animasiýa öwrüldi. Bu animasiýa an boldy Şeraton Bursa bilen tanyşdyrmakda möhüm element.

Taslamanyň ady : Sheraton Bursa, Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : SHERATON BURSA / ATOLYE A MIMARLIK.

Sheraton Bursa Myhmanhana

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.