Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag

Commercial Area, SJD Airport

Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag Bu taslama dünýädäki ýaşyl dizaýn howa menzilleriniň täze tendensiýasyna goşulýar, terminalyň içindäki dükanlary we hyzmatlary öz içine alýar we ýolagçyny görelde alýar. REaşyl howa menziliniň dizaýn tendensiýasy has ýaşyl we has ygtybarly aeroportuar dizaýn bahasynyň giňişliklerini öz içine alýar, uçuş-gonuş zolagynyň üstündäki ägirt uly aýna fasadyň kömegi bilen täjirçilik meýdançasynyň umumy mukdary tebigy gün şöhlesi bilen ýakylýar. VIP Lounge organiki we awangard öýjük dizaýny düşünjesini göz öňünde tutup döredildi. Fasad, daşky görnüşi petiklemän otagda gizlinlige mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Commercial Area, SJD Airport, Dizaýnerleriň ady : sanzpont [arquitectura], Müşderiniň ady : sanzpont [arquitectura].

Commercial Area, SJD Airport Söwda Meýdançasy We Vip Garaşylýan Otag

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.