Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Broşka

Nautilus Carboniferous

Broşka "Nautilus Carboniferous" broşkasy, altyn gatnaşygy bilen baglanyşykly tebigatyň mukaddes geometriýalaryny öwrenýär. Broşka ýokary tehnologiýaly materiallardan peýdalanyp, 0,40 mm uglerod süýümi / Kewlar kompozit listleri bilen ýasaldy we altyn, palladim we Tahiti merjeninde seresaplylyk bilen gurlan komponentler. Jikme-jikliklere iň uly üns bilen döredilen el kitapçasy tebigatyň gözelligini, matematikany we ikisiniň arasyndaky gatnaşygy görkezýär.

Taslamanyň ady : Nautilus Carboniferous, Dizaýnerleriň ady : Ezra Satok-Wolman, Müşderiniň ady : Atelier Hg & Company Inc..

Nautilus Carboniferous Broşka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.