Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Nahar Saçagy

Octopia

Nahar Saçagy “ArteNemus” -yň “Octopia” oktopusyň morfologiýasyna esaslanýan tablisadyr. Dizaýn, ellipsoid şekilli merkezi göwre esaslanýar. Organiki şekilli sekiz aýak we gol radial görnüşde ýüze çykýar we bu merkezi bedenden uzalýar. Aýna üst, ýaradylyşyň gurluşyna wizual elýeterliligi nygtaýar. Oktopiýanyň üç ölçegli görnüşi, agaç şkafyň üstündäki reňk bilen gyralaryň agaç reňkiniň arasyndaky tapawut bilen görkezilýär. Oktopiýanyň ýokary derejeli görnüşi ajaýyp hilli agaç görnüşleriniň ulanylmagy we ajaýyp ussatlygy bilen nygtalýar.

Taslamanyň ady : Octopia, Dizaýnerleriň ady : Eckhard Beger, Müşderiniň ady : ArteNemus.

Octopia Nahar Saçagy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.