Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kreslo

Baralho

Kreslo Baralho kreslosy arassa görnüşlerden we göni çyzyklardan düzülen ajaýyp häzirki zaman dizaýnyna eýedir. Çotga alýumin plastinkasynda eplençlerden we kebşirlerden ýasalan bu kreslo, materialyň berkligini kynlaşdyrýan batyrgaýlygy bilen tapawutlanýar. Bir elementde gözelligi, ýeňilligi we çyzyklaryň we burçlaryň takyklygyny bir ýere jemlemegi başarýar.

Taslamanyň ady : Baralho, Dizaýnerleriň ady : FLÁVIO MELO FRANCO, Müşderiniň ady : FLAVIO FRANCO STUDIO.

Baralho Kreslo

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.