Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaýhana We Çaý Çaýlary

EVA tea set

Çaýhana We Çaý Çaýlary Gabat gelýän käseler bilen özüne çekiji bu ajaýyp çaý çaýkanyp bilýär we içmek hezil. Bedeniň garyndysy we ösmegi bilen bu çaý küýzesiniň üýtgeşik görnüşi, esasanam gowy guýulýar. Kuboklar dürli usullar bilen eliňizde höwürtge döretmek üçin köp taraply we täsirli, sebäbi her bir adamyň käse tutmak meselesinde öz çemeleşmesi bar. Kümüşden ýasalan halka ýa-da ýalpyldawuk ak gapakly we ak reňkli käseler bilen ýalpyldawuk ak reňkde bar. Içine poslamaýan polat süzgüç. ÇIMKLENDIRMELERI: çaýhana: 12,5 x 19.5 x 13,5 käse: 9 x 12 x 7,5 sm.

Taslamanyň ady : EVA tea set, Dizaýnerleriň ady : Maia Ming Fong, Müşderiniň ady : Maia Ming Designs.

EVA tea set Çaýhana We Çaý Çaýlary

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.