Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektrik Welosiped

ICON E-Flyer

Elektrik Welosiped “ICON” we “Vintage Electric” bu wagtlaýyn elektrik tigirini dizaýn etmek üçin hyzmatdaşlyk etdiler. Kaliforniýada pes göwrümli dizaýn edilen we gurlan ICON E-Flyer, üýtgeşik we başarnykly şahsy transport çözgüdini döretmek üçin üzüm dizaýnyny häzirki zaman funksiýasy bilen durmuşa çykarýar. Aýratynlyklary 35 mil aralygy, 22 MPH iň ýokary tizlik (ýaryş re iniminde 35 MPH!) We iki sagat zarýad wagtyny öz içine alýar. Daşarky USB birleşdirijisi we zarýad birikdiriş nokady, regeneratiw tormoz we iň ýokary hilli komponentler. www.iconelectricbike.com

Taslamanyň ady : ICON E-Flyer, Dizaýnerleriň ady : Jonathan Ward & Andrew Davidge, Müşderiniň ady : ICON.

ICON E-Flyer Elektrik Welosiped

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.